رادمان شیری سیچانی

کارشناس و تحلیل گر ارشد حوزه فن آوری اطلاعات

سوابق فعالیت

  • مدیر اجرائی و فنی پروژه سیستمهای اطلاعاتی فولاد هرمزگان در شرکت ایریسا

  • مدیر اجرائی و فنی پروژه سیستمهای اطلاعاتی فولاد کاوه جنوب کیش در شرکت ایریسا

  • عضو تیم تحقیق و توسعه و تولید نرم افزار - شرکت فن آوران همسو

  • مدیر اجرایی بخش تولید نرم افزار - شرکت فن آوران همسو

  • مدیر پروژه ، تحلیل‌گر و طراح - شرکت نسیم اندیشه

  • مدیر پروژه ، تحلیل‌گر و طراح - شرکت اصفهان کامپیوتر

  • برنامه نویس، مسئول گروه برنامه نویسان، مسئول بخش سخت افزار و شبکه – شرکت اصفهان کامپیوتر

  •  برنامه نویس سیستم و مأمور در سایت‌های مشتریان – شرکت DPFE

  •  مسئول اتاق کامپیوتر IBM Mainframe و برنامه نویس سیستم - فولاد مبارکه

  • مسئول برنامه نویسی سیستم‌های بازرگانی – شرکت فولاد مبارکه

پروژه ها

مشارکت در طراحی، پياده سازي و استقرار سیستم­‌ها در شركت‌هاي:

شرکت فولاد خوزستان

ذوب آهن اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد هرمزگان

آدرس ایمیل

h.shiri@tidatec.com

شماره تماس

98-3136605765+